skautIS přihlášení do aplikace

SkautNET SEL (SK)

Systém pro projekty CZ-SK spolupráce
1.4.2018 15:00 | Ondřej Peřina - Jerry, tým skautIS
Tento informační systém "Slovenský skautIS" slouží k naplňování projektu přeshraniční spolupráce mezi Slovenským skautingem a Junákem - českým skautem, okresem Brno. V systému jsou evidovány údaje související s plněním tohoto projektu a poskytuje prostředí pro zajištění potřebných agend.
Systém v rámci CZ-SK spolupráce umožňuje: a) evidovat základny využitelné skautskými organizacemi v daném regionu, b) evidovat skautské vzdělávací akce, c) spravovat sklady a majetek skautských organizací.
Projekt byl podpořen EU